Statek na konci cesty

Historie statku

Koncem 18. století bydlela na statku mladá vdova Hejnyšová. Když onemocněla a nemohla pracovat na panském poli, přišel pro ni dráb a ranami karabáče ji chtěl donutit k poslušnosti. Zbitá a vyděšená se zamkla ve výměnku (dnešní penzion) a v úzkosti křičela o pomoc. Karel Dostál, svobodník z Machovské Lhoty, jel právě okolo. Uslyšel voláni o pomoc, zarazil koně a s bičem v ruce vstoupil do dvora. Jak uviděl zuřícího drába kopat do dveří, hned mu bylo jasné, co se děje. Když dráb spatřil cizího sedláka, zanechal lomcování dveřmi a loudal se k bráně. Dostál mu však zastoupil cestu a s výkřikem „Takhle vy  zacházíte se svými poddanými!“ ho přetáhl násadou biče přes záda, až se dráb prohnul. „A teď ven, chlape, než bude po tobě!“  Dráb na nic nečekal a zmizel.

Protože Dostál, svobodník, sám pracovat nemusel, chodil na pole místo nemocné Hejnyšové. Ta mu z vděčnosti vařívala večeři, a tak sotva bylo na podzim po sklizni, vedl si ji k oltáři. Od té doby bydlel na tomto statku a nikdy nelitoval, že je osud svedl dohromady takovým způsobem.

 

Jak se stal Karel Dostál selským generálem a mnoho dalších zajímavých příběhů z okolí.