PROJEKT AUTOMATICKY SÁZENÉ STUDIJNÍ BIBLE

Tohle je projekt, který nosím v hlavě (a v srdci) už dekády; pracovat jsem na něm začal někdy v roce 2009 a v roce 2021 se moje vize začaly naplňovat, protože RNDr. Petr Olšák se skutečně pustil do díla a zde jsou dosavadní pracovní výsledky. Zatím to ještě není v definitivní (a tedy zveřejnitelné) podobě, ještě čeká moře práce, ale něco už funguje a docela bezvadně. Je zde 6 českých překladů Bible. Když je seřadím od nejkonkordantnějších po nejvolnější, budou (podle mého soudu) v pořadí, v jakém je uvádí tabulka níže na této stránce. Uvidíte v ní ukázkovou biblickou knihu Daniel v těchto 6 verzích Bible.

Pro tuto podobu bylo použito šest souborů s různými verzemi Bible (což je asi pochopitelné) plus jeden (ano, čtete správně: jeden jediný) soubor s poznámkami, které jsou na stránkách pod čarou. Další soubor obsahuje článek s titulem Kdo je Darjaveš Médský?, který najdete poblíž kapitoly 6, a ještě další soubor obsahuje Úvod před knihou samotnou. Taky obrázek poblíž kapitoly 2 má svůj soubor, stejně tak mapka unvitř Úvodu. Musel jsem Daniela takto přeplácat, aby se dalo demonstrovat, co všechno nakonec program bude umět.

Povšimněte si zejména těchto zajímavostí:

  1. Vyhledávané fráze. Pokud poznámka komentuje určité slovo nebo skupinu slov ve verši, je tato fráze zvýrazněna tučným fontem v poznámce. To je běžné. Co už není tak běžné, je skutečnost, že tatáž fráze se vyhledá v biblickém textu odpovídajícího verše. Pro pracovní účely jsou takto vyhledané fráze zobrazeny červeně v prvním řádku tabulky; ve druhém už ne, abyste si mohli udělat představu, jak by to asi mohlo na konci vypadat. (Datum v okénku nad červeným slovem Fráze ukazuje poslední update, řádek s červeně obarvenými frázemi ponechávám v podobě z 31.3.2022, druhý řádek odpovídá zveřejněnému datu, takže i vidíte progres od konce března 2022.) Kouzlo, jaké se dosud nikomu jinému nepodařilo, spočívá v tom, že stránky se automaticky rozlomí nikoliv podle čísla verše, ale podle této vyhledané fráze. Např. v překladech CEP a B21 se takto láme verš 9:27 – jedna fráze na jedné straně, druhá na druhé; poznámky následují své fráze, nejen verše podle čísel.
  2. Shoda frází s biblickým textem. Většina komentovaných, tedy vyhledaných výrazů je uvedena v různých překladech různě. Automat je dovede nejen správně najít, ale i vytisknout. Kralický Nabuchodonozor je ekumenický Nebúkadnesar nejen v Bibli, ale i v poznámkách. Bez zásahu do poznámkového aparátu! Samozřejmě, musíte někde uvést, který tvar má být v kterém překladu, ale pak stačí jen vybrat, pod který překlad Bible chcete své poznámky tisknout, a komentářový aparát bude odpovídat Bibli dle Vaší preference. Mohou to být všechny najednou, jak vidíte. Nejmarkantnější je rozdíl mezi vlastními jmény podle PSP a všemi ostatními, ale i jiná slova se liší podle překladu, přesvědčte se sami.
  3. Některé překlady mají místy jiné číslování veršů než jiné. Např. PSP + BKR mají verš 5:31, kdežto ostatní překlady tentýž verš číslují jako 6:1; a pak je celá 6. kapitola o jednotku posunutá: BKR 6:1 = CEP 6:2 atd. Automat si poradí, pozná, který překlad jak přečíslovat, aby poznámky patřily skutečně ke svým veršům v té které verzi Bible.
  4. Odkazy na verše nebo poznámky jsou modře, protože to jsou klikací hyperlinky: při kliknutí skočí do cíle, kam ukazují. Pak ale netrefí zpátky, což je mrzuté. Jediný PDF prohlížeč, o kterém vím, že v něm to nevadí, je nejnovější linuxová Evince. Tam stačí myš podržet nad odkazem a vyskočí veliké okno s bezprostředním kontextem odkazu. Bude to nedocenitelný nástroj při kontrole správnosti odkazů před odevzdáním do tisku. Kdo má Linux, ale Evince takto nefunguje, bude ji muset nainstalovat pomocí flatpak, nebo si počkat, až ji novější distribuce zařadí do svého repertoáru. Uživatelé ostatních prohlížečů se budou muset spokojit s klikáním a jednosměrným skákáním. Dnešní webové prohlížeče už Vám udělají stejnou službu i bez nutnosti stahovat PDF soubory do počítače: Rozkliknete některou Bibli v tabulce a hned ji vidíte, a hyperlinky skáčou, kam mají. Odkazy fungují jenom do zobrazených knih, takže v této ukázce jenom uvnitř knihy Daniel – do Bible i do poznámek. Linky do jiných (nezobrazených) knih nefungují, neměly by kam skočit, a proto ani v Evince nic neukazují.
  5. Aktivní hyperlinky vidíte i v mapě v Úvodu, kde indikují, kde se v Bibli o tom kterém místě hovoří. A nejen to: upřesnění „král půlnoční“ podle BKR je „král severu“ v CSP atd. Dokonce se variantě překladu přizpůsobí nejen aktivní odkaz, ale i místní název coby součást mapy, viz jméno města Šúšan (CSP) alias Susan (BKR) či oblast Šineár (CSP) alias Sinear (BKR) alias Babylonie (B21). Podobně je tomu i s obrázkem Danielových vizí, jejichž legenda odpovídá jednotlivým verzím Bible, např. kralický zvěřinec Nedvěd – Skopec – Pard je ve většině ostatních překladů veden jako Medvěd – Beran – Levhart.
  6. Ať už budete zobrazovat PDF v jakémkoliv prohlížeči, doporučuji dvojstranné zobrazení. Díky němu oceníte vybalancovanost článku, který je pod poznámkami přes dvě strany někde poblíž začátku 6. kapitoly. Webové prohlížeče umí dvojstranné zobrazení taky, ale klidně dají první lichou stranu nalevo, takže tento efekt nepředvedou. Taková vlastnost mi připadá poněkud uhozená: Přece dvojstránky se zobrazují, aby bylo vidět, jak bude vypadat otevřená kniha, ne snad? Proč vedle sebe zobrazovat dvě strany jednoho listu? Lichá stránka patří vpravo; když je kniha zavřená a koukáte na její obálku, vidíte stranu č. 1.
  7. Na článku vidíte, jak citát (nebo jakýkoliv podobný externí prvek) lze zabořit do textu článku. Je to vidět i v Úvodu. Pokud chceme podobnou věc u biblického textu, vytiskne se nahoře na stránce jako první pod záhlavím. Automat pozná, kdy citát vychází a levou či pravou stránku, a přirazí ho vždy k vnějšímu okraji. Obrovské slabě červené uvozovky, označující citát, zvětšují okraj stránky, ve kterém se pak objevuje i velké číslo kapitoly na jejím začátku. Tato vlastnost půjde snadno vypnout, kdyby někomu měla vadit; načervenalé uvozovky zmizí, okraj bude normální, číslo kapitoly bude u začátku prvního verše, asi zvětšené přes dva řádky. Asi i font, kterým jsou dosud zobrazeny citáty, bude nakonec nějaký vhodnější, zřejmě ne obtažený obrysovou linkou, ale možná tmavší. Něco vyzkoušíme a uvidíme.
  8. Program jsou makra pro Olšákovu verzi LuaTeXu (tzv. OPTeX), takže jakýkoliv Unicode font (.otf, .pfb, .ttf) není problém, jak vidíte na ukázkách hebrejštiny, aramejštiny či staroperštiny. Kterýkoliv jazyk, jehož psaná podoba má svou verzi v Unicode, bude moct tento program využívat.

13.4.
2022
PSP
  Pavlíkův Studijní Překlad  
BKR
  Bible Kralická  
ČSP
  Český Studijní Překlad  
ČEP
  Český Ekumenický Překlad  
B21
  Bible pro 21. století  
SNC
  Slovo Na Cestu  
  Fráze   PSP BKR CSP CEP B21 SNC
  Fráze   PSP BKR CSP CEP B21 SNC

Můj záměr je přenechat výsledek veřejnosti coby public domain.

To bude znamenat nejen dokončit tu spoustu práce, co ještě zbývá, ale i napsat dokumentaci – uživatelskou i technickou – v češtině a v angličtině. A to zase znamená uklohnit podobnou ukázku s několika anglickými překlady (věděli jste, že v angličtině existuje přes 450 kompletních překladů?). Takže to ještě chvíli potrvá, mějte trpělivost (je to ovoce Ducha).

Věřím, že program bude hojně využíván v zemích, kde církev rapidně roste (Asie, Afrika, Jižní Amerika), ale kde jsou křesťanům upřeny možnosti běžné v zemích, které za svůj rozvoj vděčí faktu, že byly ovlivněny Biblí už před staletími.

Celý projekt, funkční, běžící, produkující výsledná PDF, lze mít nainstalován na serveru overleaf.com, což se možná ukáže výhodou tam, kde by hrozilo pronásledování za instalaci na domácím harddisku.

Proto mám na Vás prosbu: Modlete se, ať se to podaří dokončit a zveřejnit. To myslím vážně. I když ten program nakonec třeba nevyužijete Vy sami, Vaše modlitby nepřijdou vniveč.

A také, ale to už není tak důležité, i když je to free to take, není to free to make. Kdybyste tento projekt chtěli podpořit, napište mi.

Šimon Konečný

Statek Na Konci Cesty